Dobré zprávy. Slabikář / Good News. A Spelling-Book
Moravská galerie v Brně / Moravian Gallery in Brno, Czech Rep.
Atrium Pražákova paláce / Atrium of Prazak Palace
28/1/2005 — 28/3/2005


Filip Cenek
Jiří Havlíček
Magdalena Hrubá
Antonín Koutný
Petr Strouhal
Jan Žalio


Katalog: rozhovor /
Catalogue: interview
DVD-Video disk: Malý slabikář /
Sampler: Little Spelling-Book
Pohledy do instalace /
Exhibition views


Autoři výstavy a architektonické řešení / Exhibition concept and design: Filip Cenek & Jiří Havlíček
Kurátor za Moravskou galerii v Brně /
Curator from Moravian Gallery in Brno: Petr Ingerle
Překlad /
Translation: Miloš Bartoň & Jennifer Helia DeFelice
Katalog /
Design: Radim Peško

DVD-Video (koncepce, výroba a úprava) /
DVD Sampler: Filip Cenek & Petr Strouhal
Dotisk 180 ks disku podpořila Nadace pro současné umění v Praze. /
This DVD was supported
in part by a grant from the Foundation for Contemporary Arts in Prague.


Copyright © 2005 Fiume initiativeeXTReMe Tracker